top of page

WIE ZIJN WIJ?

STRUCTUUR VAN ERFGOED RAUSA

Erfgoed Rausa legt zich toe op het registreren, archiveren en ontsluiten van alles wat er zich aan immaterieel en materieel erfgoed aandient tussen de boorden van de Dender en de Lombeekvallei op het grondgebied Borchtlombeek, Onze-Lieve-Vrouw Lombeek, Pamel en Strijtem.

Erfgoed stopt niet aan gemeentegrenzen, de vereniging heeft dus ook oog voor het historisch patrimonium van de hele regio.

Erfgoed Rausa staat open voor iedereen die de eerder geformuleerde doelstellingen wil helpen bereiken. Leeftijd, afkomst, opleiding, politieke of religieuze overtuiging spelen hierbij geen rol.

ONZE RAAD VAN BESTUUR

Het bestuur zorgt voor de dagdagelijkse leiding en exploitatie van de vereniging. Zij vergaderen op geregelde tijdstippen met het oog op de voorbereiding van de activiteiten,  de samenstelling van het tijdschrift, de kastoestand, … uiteraard bijgestaan door leden van de Algemene Vergadering en andere vrijwilligers.

ALGEMENE VERGADERING

De algemene vergadering is de denktank van de vereniging, daar worden ook de grote beslissingen genomen, de werking geëvalueerd en de doelstellingen bepaald.

Er zijn twee vergaderingen per jaar:

- eind februari en begin oktober 

- op de bijeenkomst van april worden jaarplan, begroting en werkingsverslag goedgekeurd.

- op de bijeenkomst van oktober worden nieuwe initiatieven uitgewerkt.

 

Dit zijn de mensen die Erfgoed Rausa de komende jaren in het goede vaarwater zullen houden:

Op de algemene vergadering van 1 september 2020 werd een nieuw bestuur verkozen voor een termijn van 4 jaar. In de loop van de voorbije jaren hebben leden ontslag genomen en zijn enkele nieuwe leden opgenomen in de Algemene Vergadering.

ONZE WERKGROEPEN

BEELDARCHIEF

Schermafbeelding 2022-12-19 om 20.34.53.png

Voor het beeldarchief kunnen wij beroep doen op verschillende bekwame medewerkers.

Jan De Mont is gespecialiseerd in het digitaliseren en bewerken van oude documenten en is samen met verschillende leden van Fotografenvereniging Roosdaal leverancier van de meeste foto’s voor het tijdschrift Rausa.

In de erfgoedkelder worden enkele duizenden foto’s en tientallen films bewaard op harde schijven. Deze zijn raadpleegbaar op de opendeurdagen (eerste zaterdag van de maand tussen 9 en 12 uur of op afspraak via rausa@skynet.be). Op dat ogenblik kunnen ook de verzamelingen met fysieke kaarten, prenten en foto’s worden geraadpleegd.

GENEALOGIE & FAMILIEGESCHIEDENIS

Doelstelling:

De werkgroep wil zoveel mogelijk informatie verstrekken en in adviserende zin behulpzaam zijn voor belangstellenden die aan stamboomonderzoek willen doen.

Wat doen wij:

Günther De Mel coördineert de maandelijkse ‘stamboombabbel’. Hierop zijn mensen welkom die vragen hebben rond genealogie of die interessante zaken willen delen met ons. Bovendien kunnen wij ook beroep doen op de deskundige hulp van Willy De Smedt, Jan De Mont, Jan Asselman en enkele andere medewerkers.

Op deze medewerkers wordt ook regelmatig beroep gedaan door de personeelsdienst van de gemeente Roosdaal.

Daarnaast beheren wij ook een grote verzameling (fysieke) doodprentjes en doodsbrieven en is er een grote hoeveelheid van deze documenten beschikbaar in Exellijsten.

Digitaliseren van het gemeentelijk archief:
Geboorteakten t.e.m. 1920
Huwelijksakten t.e.m. 1945
Overlijdensaktes t.e.m. 1970

Een helpende hand bieden bij de opstart van je eigen

stamboom. We zijn ook op zoek naar oude levensverhalen,

oude documenten, biografieën en foto’s van personen uit

de vier deelgemeenten. Deze gegevens willen wij samenbrengen in één Roosdaalse stamboom. Op die manier willen wij de dorpsgeschiedenis bewaren voor de volgende generaties..

Waar en wanneer kan je bij ons terecht ?

Iedere eerste zaterdag van de maand (behalve juli) van 9u tot 12u in de Erfgoedkelder van het Koetshuis in Strijtem, Strijtemplein 15 te 1760 Roosdaal.

Wil je meer te weten komen over je voorouders en heb je zin om samen je stamboom op te maken, aarzel dan zeker niet om langs te komen.

Schermafbeelding 2022-12-19 om 20.35.11.png
Schermafbeelding 2022-12-19 om 20.39.42.png

TEKSTARCHIEF

In onze digitale bibliotheek bewaren we duizenden bladzijden interessante gedrukte teksten. Maar wij besteden ook zeer veel aandacht aan geschreven teksten: handgeschreven brieven, postkaarten, dagboeken en verslagen, kronieken van verenigingen e.d. . Deze documenten worden door Joszef Van Langenhove gedigitaliseerd in bruikbare word-documenten. Mensen die een handje willen toesteken zijn zeer welkom in deze groep. Vooral wie correctiewerk ziet zitten, zien we zeer graag komen.

GEMEENTELIJK ARCHIEF

Schermafbeelding 2022-12-19 om 21.10.04.png

In 2012 is een Rausa-werkgroep begonnen met het ordenen van het gemeentelijk archief. Sinds kunnen deze vrijwilligers rekenen op de deskundige medewerking van de intergemeentelijke archivaris. Helpende handen zijn hier zeer welkom, je hoeft echt geen historicus te zijn om je hier verdienstelijk te maken! Zin om af en toe een paar uurtjes te spenderen in de ‘katakomben’ van het gemeentehuis? Meld je dan bij rausa@skynet.be.

De waardevolle registers die zich bevinden in de Dienst Bevolking op het gemeentehuis worden stelselmatig gedigitaliseerd door Jan De Mont en Günther De Mel. Voor vragen i.v.m. deze archieven kunnen wij ook beroep doen op de jarenlange ervaring van Willy De Smedt en François De Neef.

TIJDSCHRIFT RAUSA & PUBLICATIES

Het tijdschrift Rausa is één van onze paradepaardjes. Om de twee maanden krijgen ongeveer 700 adressen een brochure toegestuurd waarin met veel aandacht voor een heldere taal en een mooie opmaak de geschiedenis van de Roosdaalse dorpen kleurrijk wordt verhaald. 

Daarnaast publiceert de werkgroep ook uitgebreide studies in boekvorm. Zo is onze reeks uitgaven in de loop van het voorbije decennium al gegroeid tot 12 bijzondere uitgaven. Bovendien staan er nog een zestal boeken ‘in de steigers’.

Wie een vlotte pen hanteert en graag grasduint in het regionaal verleden wordt met open armen ontvangen op de redactie. Wij zoeken vooral mensen die iets te vertellen hebben over O.L.V.-Lombeek, Strijtem en Borchtlombeek.

 

Redactieraad:

Bart Caulier, Walter Evenepoel, Willy De Smedt en Kristien Hemeryckx.

 

Losse medewerkers:

Hubert De Bolle, Jan De Leeuw, Günther De Mel, François De Neef, Marc Muylaert, Bjorn Heymans, Herman Van Herreweghen, Flor Van Nuffel…

 

De redactieraad komt tweemaal per jaar samen.

Het tijdschrift verschijnt zes maal per jaar en wordt (gratis) digitaal verstuurd. Je kan je ook abonneren op een gedrukte ‘Rausa’ (zwart-wit-kopie).

Voor deze gedrukte versie moet je wel vóór 1 januari €25- overschrijven op BE97 8601 1557 2549 van Ergoed Rausa, met de vermelding ‘abonnement Rausa’. In de loop van het jaar worden geen nieuwe gedrukte abonnementen meer opgenomen.

Schermafbeelding 2022-12-19 om 21.24.02.png
bottom of page