top of page
Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.15.14.png

LITERATUUR

Als we mogen voortgaan op de vele reacties en recensies, dan zijn onze publicaties een belangrijke troef! Wij mogen inderdaad rekenen op een aantal auteurs met een fijne pen. Zowel de artikels in het tijdschrift Rausa als de lijvigere schrijfsels worden met veel zorg geschreven. Daarbij hebben we niet alleen aandacht voor de correctheid, maar evenzeer voor de vlotte leesbaarheid en een attractieve opmaak. Mocht je de kriebels voelen om zelf ook (al dan niet met de steun van onze redactie) een boeiend erfgoedverhaal schrijven, stuur je manuscript dan zeker door naar rausa@skynet.be.

Schermafbeelding 2023-11-16 om 16.28.30.png

OP DEN DOOL

Wij mogen regelmatig boeiende bijdragen ontvangen van François De Neef. Ook nu weer schreef hij een bijzonder interessante bundel over een onderwerp waar weinig aandacht wordt aan besteed: de landloperij. In ‘Op den dool’ schetst de auteur hoe mensen door allerlei omstandigheden in een toestand verzeilden die weinig benijdenswaardig was. Het waren voornamelijk mannen die tot het gild der landlopers behoorden. In deze bundel krijgen zij ook een naam! François ploos een hele reeks archieven uit en slaagde er vaak ook in het milieu te schetsen waarin deze onfortuinlijke stakkerds leefden.

Rausa biedt zijn lezers deze uitgave aan als een kerstgeschenk. Wij sturen het boekje digitaal mee met het laatste nummer van deze jaargang.

 

Wie een gedrukte versie wil, moeten wij wel een bijdrage van vijf euro vragen. Wie buiten Roosdaal woont, moeten we jammer genoeg ook nog twee postzegels aanrekenen (2x € 1,19).

Schermafbeelding 2023-11-16 om 16.28.20.png

MEESTER DE MOORTEL

In de reeks ‘Merkwaardige figuren’ schreef Walter Evenepoel een biografie over Jozef De Moortel (1912-1993). 

Geboren op de hoek van de Hoogstraat en de Puttenberg in een eenvoudig gezin, ontplooide deze getalenteerde jongeman zich tot een bekwaam leraar, redenaar, acteur, muzikant en organisator. Na zijn huwelijk week hij uit naar Anderlecht. Vóór die tijd had hij hier al zijn stempel gedrukt op het culturele leven. 

De publicatie over deze erudiete Pamelaar was in enkele dagen al uitverkocht. Wie het boek toch nog wil lezen kan terecht in onze bibliotheek in de Erfgoedkelder. Je kan het ook gratis digitaal bekomen. Een mail naar rausa@skynet.be volstaat.

Schermafbeelding 2023-10-03 om 19.07.08.png

TOPONYMIE VAN PAMEL
COMPLEET & COMPACT

Erfgoed Rausa zorgt ook dit jaar voor een prestigieuze publicatie! Samen met Rik Van Herreweghen maakte onze redactie een prachtig lees- en kijkboek over de eeuwen- oude benamingen van Pamelse straten, vel- den, vijvers en weiden.

Iedereen is van harte uitgenodigd op de voorstelling in de Sint-Martinuszaal (Strij- templein 5, Roosdaal). Naast enkele ludieke interventies en de projectie van nooit eerder getoond beeldmateriaal, zal de auteur toe- lichting geven over ontstaan en inhoud van het boek. Uiteraard wordt de voorstelling af- gesloten met drankje!

De toegang is gratis, wil wel je aanwezigheid bevestigen via rausa@skynet.be.

Schermafbeelding 2022-12-22 om 21.24.44.png

VAN OOSTENRIJKSE CITOYEN TOT
BELGISCHE BURGER

En er rolt nog een derde publicatie van de persen: ‘Van Oostenrijkse citoyen tot Belgisch burger’ is het jongste geesteskind van Willy De Smedt. Hij schetst hierin het leven van enkele voorvaders die tijdens de periode van half achttiende eeuw tot half negentiende eeuw vijf maal van nationaliteit veranderden. Misschien speelt de vader van je betovergrootouders wel een rol in deze verhelderende historische studie.

 

Dit boek wordt in de erfgoedkelder voorgesteld op zaterdag 4 februari ’23 om 10 uur.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.17.06.png

PAMELSE PASTOORSNOTITIES

Jan De Mont heeft maanden gesnuisterd en gestudeerd in het Pamels Parochiaal archief. Zijn opzoekwerk resulteerde in een prachtige tentoonstelling tijdens de Open Monumentendag, maar leverde ook een bijzonder interessant boek op.

 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

 

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.16.53.png

MEESTER STAELS

Walter Evenepoel schreef de biografie van Jozef Staels (1891-1959), vandaag een wat vergeten figuur, maar tijdens zijn leven een man die in Pamel in hoog aanzien stond. Hij was niet alleen de bestuurder van de Pamelse gemeentescholen (van 1937 tot 1956), maar hij was een belangrijke figuur in het sociale en culturele leven. Dankzij het dagboek dat kleinzoon Filip Staels bezorgde kon een boeiend portret gemaakt worden van deze imposante persoonlijkheid. Tegelijk is dit boek ook een beetje de kroniek van het Pamel in het midden van vorige eeuw.

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.16.38.png

DE OUDE KERK VAN PAMEL

Jan De Mont bewerkte een oude studie van Gerard Van Herreweghen over de oude kerk van Pamel. Deze publicatie werd rijk geïllustreerd met nooit eerder getoonde afbeeldingen.

 

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.16.20.png

TIEN JAAR ERFGOED RAUSA
(ROOS)TALIG ERFGOED

Een standaardwerk over de Roosdaalse dialecten, wetenschappelijk maar toch zeer toegankelijk benaderd, verrassend en vaak grappig.

Met talrijke geluids- en videofragmenten.

Auteur: Walter Evenepoel.

 

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.16.07.png

JOOS VIJD

Een verhandeling van Herman Van Herreweghen over Joos (Judocus) Vijd, de rijke patriciër uit de 15de eeuw die ‘Het Lam Gods’ bestelde. In deze publicatie wordt zijn band met Pamel uit de doeken gedaan.

 

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.15.54.png

HET MIRAKELBOEKJE 
VAN LOMBEEK

Günther De Mel ‘vertaalde’ het oude manuscript naar actueel Nederlands, voegde er verhelderend commentaar aan toe en maakte er een aangenaam kijkboekje van.

 

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

846x1200.jpg

DEN DIKKE VAN PAMEL

Dit schitterende beeldverhaal is een initiatief van Francis Badts. Hij engageerde scenarist Walter Evenepoel en kunstenares Julsdottir om het aangrijpende verhaal van de beroemdste dorpsgenoot in een aangrijpend epos uit te beelden.

Het boek kost € 25- (verzendingskosten €5)

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.15.39.png

EEN HALVE EEUW
ACADEMIE IN ROOSDAAL

Walter Evenepoel stelde aan de hand van tientallen interviews en grondig speurwerk een kroniek samen van 50 jaar muziekacademie in Roosdaal. Het boek bevat honderden foto’s en documenten.

 

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.15.28.png

GESNEUVELDE SOLDATEN WO I
ROOSDAAL

Naar aanleiding van 100 jaar Wereldoorlog I bracht Jan De Mont alle beschikbare gegevens samen over de gesneuvelden uit Borchtlombeek, O.L.V.-Lombeek, Pamel en Strijtem.

 

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.15.14.png

FONS
TACHTIG JAAR HERINNERINGEN

Fons Straetmans, een van de meest pittoreske figuren uit onze gemeente, wordt hier kleurrijk geportretteerd door Walter Evenepoel. Grappig, nostalgisch én poëtisch document.

 

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.13.58.png

75 JAAR
DENDERZONEN PAMEL

Een kroniek van driekwarteeuw voetbalgeschiedenis in Pamel. Walter Evenepoel interviewde de plaatselijke sportieve helden en schetst de groei en het uiteindelijke verval van een sportvereniging die ooit tot de belangrijkste uit de streek behoorde.

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.13.30.png

GEZINSRECONSTRUCTIE
ONZE-LIEVE-VROUW LOMBEEK 1691-1915

Rita Van Isveldt verzamelde met monnikengeduld de genealogische gegevens over duizenden inwoners van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek. Het boek is een onmisbare hulp voor wie in de omgeving van Roosdaal aan stamboomonderzoek wil doen. Het boek wordt sfeervol ingeleid door François De Neef.

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.13.44.png

GEZINSRECONSTRUCTIE
STRIJTEM 1677-1914

Rita Van Isveldt verzamelde met monnikengeduld de genealogische gegevens over duizenden inwoners van Strijtem. Het boek is een onmisbare hulp voor wie in de omgeving van Roosdaal aan stamboomonderzoek wil doen. Het boek wordt sfeervol ingeleid door François De Neef.

 

Deze publicatie is uitverkocht. 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

Schermafbeelding 2022-12-21 om 19.13.16.png

GEZINSRECONSTRUCTIE
BORCHTLOMBEEK 1700-1914

Rita Van Isveldt verzamelde met monnikengeduld de genealogische gegevens over duizenden inwoners van Borchtlombeek. Het boek is een onmisbare hulp voor wie in de omgeving van Roosdaal aan stamboomonderzoek wil doen. Het boek wordt sfeervol ingeleid door François De Neef.

 

U kan de digitale versie downloaden door op de cover te klikken.

bottom of page